SADEVESI⁺

Säännöllinen sadevesitutkimus suojaa kiinteistösi

Rakenteisiin pääsevä kosteus on yleisimpiä huonon sisäilman aiheuttajia. Sadevesitutkimuksella voidaan selvittää järjestelmän kunto ja korjata mahdolliset ongelmat.

Kohti parempaa sisäilmaa

Sadevesien pääsy perustuksiin ja rakenteisiin estetään toimivalla sadevesijärjestelmällä ja pintavesien oikealla ohjauksella. Hyvin usein vanhemmissa kiinteistöissä sadevedet on virheellisesti ohjattu salaojajärjestelmään. Jos havaitset ongelmia tai epäilet rakennuksen sadevesijärjestelmässä olevan vikoja tai puutteita, toimi heti! Rakennuksen altistuminen haittatekijöille yleensä loppuu ja tilanne paranee, kun sadevesijärjestelmästä löytyneet ongelmat korjataan.

Sadevesitutkimus antaa tietoa ja tuo varmuutta

Sadevesijärjestelmän tehtävä on ohjata sadevedet hallitusti pois rakennuksesta ja siksi sen tarkastusta suositellaan säännöllisesti. Rakennusten sisäilmaongelmien syntymiseen voi puuttua ennaltaehkäisevästi ajantasaisella tiedolla.

Sadevesijärjestelmän suositeltu kunnossapitoaikataulu

 • putkiston huoltopuhdistus ja kuvaus vuoden välein.
 • sadevesien pumppaamojen huolto 5 vuoden välein.

 

Kilpimaan kattava SADEVESI+ -raportti sisältää:
 • Kohteen lähtötiedot
 • Tutkimuksen suoritusajankohdan, tekijän ja tilaajan sekä kohteen osoitteen ja tunnistetiedot
 • Kuvauksen suoritetusta tutkimuksesta sekä siinä käytetystä kalustosta ja menetelmistä
 • Selvityksen tutkimuksen laajuudesta, tutkituista ja tutkimatta jätetyistä putkiston osista
 • Putkistojen tutkimuskohdat, materiaali ja kokotiedot
 • Putkistokohtaisen kuntoarvion ja käyttöikäennusteen
 • Toimenpidesuositukset
 • Selkeän raportin ja kuvaustallenteet

 Lataa esite >

Ota yhteyttä


Valmistelu

 • Kartoitamme kohteen lähtötiedot, suoritamme aloituskatselmuksen ja tiedotamme kiinteistön käyttäjille aikataulusta ja vaadittavista toimenpiteistä.

Tutkimus

 • Perusteellinen tutkimus sisältää sadevesijärjestelmän puhdistuksen, kuvauksen ja ongelmakohtien paikannuksen.

Raportti

 • SADEVESI+ -raportti on kattava selvitys sadevesijärjestelmän tilasta. Se sisältää mm. tarkepiirroksen selitteineen, videot ja toimenpidesuositukset.

Kilpimaa tuottaa luotettavaa tietoa kiinteistöjen hallintaan

Tornion kaupungin tilapalveluissa oli keskusteltu jo jonkin aikaa koulujen salaoja- ja sadevesijärjestelmien tutkimisista ennen kuin yhteistyö Kilpimaan kanssa alkoi. Tapaamisten jälkeen SALAOJA+ vastasi kaupungin tarpeisiin erinomaisesti ja yhteistyö Kilpimaan kanssa aloitettiin kahden koulun tutkimuksilla.

”Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Kilpimaan toimintaan ja tutkimuksista saatuihin raportteihin. Kommunikointi on ollut aktiivista työmaiden aikana ja työt ovat sujuneet ongelmitta. Me kaupungilla haluamme tehdä järjestelmällisesti kiinteistöjen ylläpitoa sekä huoltoa.”

Tero Korva pitää erittäin tärkeänä sitä että heillä on laajojen raporttien myötä hyvä käsitys putkistojen kunnosta ja huoltotarpeesta. Tutkimuksien perusteella laaditaan viemäreiden, salaojien ja sadevesiviemäreiden pitkän aikavälin huolto-ohjelma ja kunnossapitosuunnitelma (PTS) koko kiinteistömassaa varten. Tornion kaupunki on teettänyt SALAOJA+ ja SADEVESI+ -kuntotutkimuksia sekä uusiin että vanhoihin kiinteistöihin. Kilpimaan huoltotoimenpiteiden kohderaporteilla he pääsevät seuraamaan ja todentamaan PTS:n toteutumista.

Tero Korva, LVI-teknikko, Tornion kaupungin tilapalvelut.

 
2019-09-03T19:54:01+00:00