Avloppsrensning

Fastigheternas avloppsnät bör underhållas genom regelbunden rensning (var 5–10:e år). Fungerande avlopp ökar boendetrivseln och minskar risken för vattenskador. Förebyggande underhåll är den bästa lösningen för att undvika nödsituationer och för att spara kostnader. Rensning av avloppen ökar rörledningarnas livslängd.

Hämta broschyr >

”Kilpimaa är korrekta, yrkeskunniga och serviceinriktade.”

Förvaltare Päivi Keskipoikela, Realia Isännöinti Oy

Information och förberedande arbeten

  • De boende får information om tidpunkten för arbetet och när det avslutas samt nödvändiga förberedande åtgärder.
  • Golv- och väggytor skyddas vid behov.

Rensning av avlopp

  • Avlopp, golvbrunnar och andra avloppsledningar, förgreningar och stigrör i badrum, kök och tvättstuga rensas genom tryckspolning i riktning mot huvudavloppet.
  • Huvudavloppet och husets inspektionsbrunn rensas sist.
  • Fett, smuts, rötter m.m. avlägsnas från avloppet.

Slutinspektion och rapportering

  • Kontroll av slutresultatet med TV-kamera.
  • Fastsättning av vattenlås i tvättställ och vid behov förnyelse och pluggning av golvbrunnens rengöringsöppning.
  • Städning efter utförda åtgärder.

Ota yhteyttä

Valitse sinulle sopiva tapa ottaa yhteyttä – autamme sinua mielellämme.

Ota yhteyttä