Konditionsbesiktning

Avloppen i höghuset börjar rinna långsamt. Storföretagets kontorshus besväras av lukt och andra avloppsproblem. Kommunens avloppsnät behöver undersökas.

Innan man kan planera en lösning på problemen måste man känna till problemet i grunden.
När man väl har identifierat problemet är det lätt att lösa det. Vi undersöker rörledningarnas skick genom att fotografera dem. Resultatet är ett säkert, hållbart och informerat beslut om vad som ska göras på objektet härnäst. Fotograferingen sparar tid och pengar, eftersom det hjälper kunden att upprätta en korrekt plan för hur rören ska underhållas eller repareras.

Vi utför konditionsbesiktning åt VVS-ingenjörsbyråer som använder det som verktyg vid planering av rörrenoveringar. Dessutom gör vi undersökningar för att säkerställa byggnadskvaliteten på uppdrag av förvaltare, anläggningsentreprenörer, konstruktionsbyråer och kommuner. I tjänsten ingår en heltäckande lägesrapport, en video-DVD och ett åtgärdsförslag.

”Samarbetet flöt felfritt. Arbetet utfördes korrekt och snabbt.

Ingenjör Arto Juopperi, Ingenjörsbyrån Suomen Unit Oy

Information och förberedande arbeten

  • De boende får information om tidpunkten för arbetet och när det avslutas samt nödvändiga förberedande åtgärder.

Konditionsbesiktning

  • Objekt för konditionsbesiktning:
  • Externa avlopp, bottenavlopp, stigrör, 1–2 st avlopp per bostad, luftningsrör
  • Avloppsrensning med tryckspolning för TV-fotografering.

Slutinspektion och rapportering

  • Inspektion av slutresultatet med TV-kamera och lagring på DVD
  • Rapportering (skriftlig rapport, elektronisk form)
  • Situationsritning / ledningsskiss
  • Städning efter utförda åtgärder

Ota yhteyttä

Valitse sinulle sopiva tapa ottaa yhteyttä – autamme sinua mielellämme.

Ota yhteyttä