KONDITIONSBESIKTNING

Avloppen i höghuset börjar rinna långsamt. Storföretagets kontorshus besväras av lukt och andra avloppsproblem. Kommunens avloppsnät behöver undersökas.

Innan man kan planera en lösning på problemen måste man känna till problemet i grunden.
När man väl har identifierat problemet är det lätt att lösa det. Vi undersöker rörledningarnas skick genom att fotografera dem. Resultatet är ett säkert, hållbart och informerat beslut om vad som ska göras på objektet härnäst. Fotograferingen sparar tid och pengar, eftersom det hjälper kunden att upprätta en korrekt plan för hur rören ska underhållas eller repareras.

Vi utför konditionsbesiktning åt VVS-ingenjörsbyråer som använder det som verktyg vid planering av rörrenoveringar. Dessutom gör vi undersökningar för att säkerställa byggnadskvaliteten på uppdrag av förvaltare, anläggningsentreprenörer, konstruktionsbyråer och kommuner. I tjänsten ingår en heltäckande lägesrapport, en video-DVD och ett åtgärdsförslag.

Hämta broschyr >

Kilpimaa_favikoni_2

”Samarbetet flöt felfritt. Arbetet utfördes korrekt och snabbt.

Ingenjör Arto Juopperi, Ingenjörsbyrån Suomen Unit Oy


Information och förberedande arbeten

  • De boende får information om tidpunkten för arbetet och när det avslutas samt nödvändiga förberedande åtgärder.

Konditionsbesiktning

  • Objekt för konditionsbesiktning:
  • Externa avlopp, bottenavlopp, stigrör, 1–2 st avlopp per bostad, luftningsrör
  • Avloppsrensning med tryckspolning för TV-fotografering.

Slutinspektion och rapportering

  • Inspektion av slutresultatet med TV-kamera och lagring på DVD
  • Rapportering (skriftlig rapport, elektronisk form)
  • Situationsritning / ledningsskiss
  • Städning efter utförda åtgärder.

Stort restaurangkök

Vid konditionsbesiktningen av köket till en stor restaurang fick man en tråkig överraskning: fettavloppet och vissa andra rör var i dåligt skick. Restaurangkök och avloppsreparation går inte så bra ihop. Trivseln skulle bli lidande av bullret och skyddskonstruktionerna, och restaurangen skulle eventuellt tvingas stänga under en lång period.
Men Kilpimaa räddade situationen med hjälp av relining. Knappt några konstruktioner behövde rivas eller byggas om, och köket var inte stängt mer än ett par dagar.

”Jag måste dem ge högsta betyg. Bättre hjälp kan man inte få. Kilpimaa har alltid hjälpt till när det har behövts, och på det här området kommer behovet ofta snabbare än en blixt från klar himmel.”

VD Matti Kortelainen, Ingenjörsbyrå Refectio Oy.
2016-05-25T12:54:36+00:00
Vid konditionsbesiktningen av köket till en stor restaurang fick man en tråkig överraskning: fettavloppet och vissa andra rör var i dåligt skick.

Kannelsuo bor i en villa från 50-talet med gjutjärnsavlopp.

Kannelsuo bor i en villa från 50-talet med gjutjärnsavlopp. Han började misstänka att det var en läcka i ledningarna. Kilpimaa hittade också korrosion vid en kameraundersökning. Den glada nyheten var att man kunde öka avloppets livslängd genom att ytbehandla det med hjälp av relining. Det sparade mycket pengar och tid. Golven behövde inte rivas upp och bland annat kaklet i bastun fick sitta kvar orört.

”Slutresultatet blev snyggt och vi var bara utan avlopp en natt. Servicen var perfekt och arbetena gjordes på avtalad tid.”

Simo Kannelsuo, husägare.
2016-10-17T14:15:32+00:00
Kannelsuo bor i en villa från 50-talet med gjutjärnsavlopp. Han började misstänka att det var en läcka i ledningarna. Kilpimaa hittade också korrosion vid en kameraundersökning. Den glada nyheten var att man kunde öka avloppets livslängd genom att ytbehandla det med hjälp av relining. Det sparade mycket pengar och tid. Golven behövde inte rivas upp och bland annat kaklet i bastun fick sitta kvar orört. ”Slutresultatet blev snyggt och vi var bara utan avlopp en natt. Servicen var perfekt och arbetena gjordes på avtalad tid.” Simo Kannelsuo, husägare.

Mer om Konditionsbesiktning

Våra experter är utbildade av VVS-föreningen i Finland och undersöker noggrant skicket på fastighetens anläggningar.