RELINING – TEKNIK

Relining med strumpteknik är en utmärkt metod för reparation och renovering av avloppsrör. Tekniken passar för alla rörmaterial bl.a. gjutjärns-, betong- och plastavlopp.

Reliningen inleds med rengöring och TV-inspektion av avloppet. Efter rengöringen impregneras en polysterstrumpa med epoxi. Impregneringen och de förberedande arbetena görs i ett separat arbetsutrymme som levereras till objektet när arbetet börjar. Den epoxiindränkta strumpan trycks in i det gamla röret med speciella tryckluftsverktyg. Med hjälp av metoden görs ett nytt självbärande, hårt plaströr inuti det gamla röret med det gamla avloppet som form.

 Hämta broschyr >

Kilpimaa_favikoni_2

”Jag måste ge dem högsta betyg. Bättre hjälp kan man inte få. Kilpimaa har alltid hjälpt till när det har behövts, och på det här området kommer behovet ofta snabbare än en blixt från klar himmel.”

VD Matti Kortelainen, Ingenjörsbyrån Refectio Oy.Information och förberedande arbeten

  • De boende får information om tidpunkten för reparationen och när den avslutas samt nödvändiga förberedande åtgärder.
  • Det går att bo kvar i bostaden medan reparationen pågår. Vi försöker ordna ett så störningsfritt boende som möjligt.
  • Golv- och väggytor skyddas efter behov.

Relining av avloppsrör med strumpteknik

  • Ett nytt plaströr tillverkas inuti det gamla avloppet.
  • Det har samma tekniska livslängd som ett fabrikstillverkat rör.
  • Passar utmärkt för alla rörmaterial (diameter från Ø 50 mm i betong, gjutjärn och plast).
  • Sanering av golvbrunnar

Slutinspektion och rapportering

  • Kontroll av slutresultatet med TV-kamera.
  • Fastsättning av vattenlås i tvättställ och vid behov förnyelse och pluggning av golvbrunnens rengöringsöppning.
  • Städning efter utförda åtgärder.
[testimonial_rotator id=1524]

MER OM RELINING

Avlopp har en livslängd på cirka 45–50 år. Därefter måste de repareras på ett eller annat sätt. Vid reparationen kan man antingen grundrenovera de uttjänta VVS-systemen till originalskick eller så kan man renovera dem till modern standard. Det gör man genom att antingen byta ut eller ytbelägga rören. Kom ihåg att utnyttja hushållsavdraget.