AVLOPPSRENSNING

Fastigheternas avloppsnät bör underhållas genom regelbunden rensning (var 5–10:e år). Fungerande avlopp ökar boendetrivseln och minskar risken för vattenskador. Förebyggande underhåll är den bästa lösningen för att undvika nödsituationer och för att spara kostnader. Rensning av avloppen ökar rörledningarnas livslängd.

 Hämta broschyr >

Kilpimaa_favikoni_2

”Kilpimaa är korrekta, yrkeskunniga och serviceinriktade.”

Förvaltare Päivi Keskipoikela, Realia Isännöinti Oy


Information och förberedande arbeten

  • De boende får information om tidpunkten för arbetet och när det avslutas samt nödvändiga förberedande åtgärder.
  • Golv- och väggytor skyddas vid behov.

Rensning av avlopp

  • Avlopp, golvbrunnar och andra avloppsledningar, förgreningar och stigrör i badrum, kök och tvättstuga rensas genom tryckspolning i riktning mot huvudavloppet.
  • Huvudavloppet och husets inspektionsbrunn rensas sist.
  • Fett, smuts, rötter m.m. avlägsnas från avloppet.

Slutinspektion och rapportering

  • Kontroll av slutresultatet med TV-kamera.
  • Fastsättning av vattenlås i tvättställ och vid behov förnyelse och pluggning av golvbrunnens rengöringsöppning.
  • Städning efter utförda åtgärder.

Stort restaurangkök

Vid konditionsbesiktningen av köket till en stor restaurang fick man en tråkig överraskning: fettavloppet och vissa andra rör var i dåligt skick. Restaurangkök och avloppsreparation går inte så bra ihop. Trivseln skulle bli lidande av bullret och skyddskonstruktionerna, och restaurangen skulle eventuellt tvingas stänga under en lång period.
Men Kilpimaa räddade situationen med hjälp av relining. Knappt några konstruktioner behövde rivas eller byggas om, och köket var inte stängt mer än ett par dagar.

”Jag måste dem ge högsta betyg. Bättre hjälp kan man inte få. Kilpimaa har alltid hjälpt till när det har behövts, och på det här området kommer behovet ofta snabbare än en blixt från klar himmel.”

VD Matti Kortelainen, Ingenjörsbyrå Refectio Oy.
2016-05-25T12:54:36+00:00
Vid konditionsbesiktningen av köket till en stor restaurang fick man en tråkig överraskning: fettavloppet och vissa andra rör var i dåligt skick.

Kannelsuo bor i en villa från 50-talet med gjutjärnsavlopp.

Kannelsuo bor i en villa från 50-talet med gjutjärnsavlopp. Han började misstänka att det var en läcka i ledningarna. Kilpimaa hittade också korrosion vid en kameraundersökning. Den glada nyheten var att man kunde öka avloppets livslängd genom att ytbehandla det med hjälp av relining. Det sparade mycket pengar och tid. Golven behövde inte rivas upp och bland annat kaklet i bastun fick sitta kvar orört.

”Slutresultatet blev snyggt och vi var bara utan avlopp en natt. Servicen var perfekt och arbetena gjordes på avtalad tid.”

Simo Kannelsuo, husägare.
2016-10-17T14:15:32+00:00
Kannelsuo bor i en villa från 50-talet med gjutjärnsavlopp. Han började misstänka att det var en läcka i ledningarna. Kilpimaa hittade också korrosion vid en kameraundersökning. Den glada nyheten var att man kunde öka avloppets livslängd genom att ytbehandla det med hjälp av relining. Det sparade mycket pengar och tid. Golven behövde inte rivas upp och bland annat kaklet i bastun fick sitta kvar orört. ”Slutresultatet blev snyggt och vi var bara utan avlopp en natt. Servicen var perfekt och arbetena gjordes på avtalad tid.” Simo Kannelsuo, husägare.

Mer om avloppsrensning

Är avloppen täppta från och till eller är avrinningen dålig? Har det gått 10 år sedan de rensades senast? Vår tryckspolningsmetod lossar propparna effektivt och rent.