VIEMÄRI⁺

Sattumankauppa on kallis tapa hallinnoida kiinteistöjä

Viemärijärjestelmän heikko kunto on kiinteistöjen vuotovahinkojen suurimpia aiheuttajia. Tarkat tiedot järjestelmän kunnosta ja korjaustarpeesta saat viemäritutkimuksella.

Kiinteistöjen ylläpito ei saa perustua tuuriin. Isoissakin kiinteistöissä voidaan silti olla usein tietämättömiä perusasioiden, kuten viemäri- ja sadevesijärjestelmien, todellisesta kunnosta. Pitkäjänteinen ja kokonaisvaltainen kiinteistön kehittäminen vaatii kuitenkin säännöllisiä tarkastuksia ja tutkimuksia eri osa-alueilla.

Vedenpitävät suunnitelmat kiinteistöösi

Kilpimaan VIEMÄRI+ -palvelu antaa yksiselitteistä, luotettavaa tietoa ennakoivan kiinteistöhallinnan työkaluksi. VIEMÄRI+ selvittää järjestelmän todellisen tilan, auttaa välttämään vesivahinkoja sekä tukee myös nopeaa päätöksentekoa välittömän korjaustarpeen edessä.

VIEMÄRI+ -raportti kertoo viemärijärjestelmien huoltotarpeen laajuuden, alustavan kustannustason ja esityksen toteutustavasta. Sen avulla voit tehokkaasti ohjata kiinteistön hankesuunnittelua.

VIEMÄRI+ antaa tärkeän pohjan kiinteistöhallintaan ja -strategiaan. Vääräaikaisiin ja kalliisiin remontteihin verrattuna on säännöllinen viemäreiden kuntotarkastus helppo ja taloudellinen keino kiinteistöhallinnassa.

 

Kilpimaan VIEMÄRI+ – näin tutkimus tehdään

Kuvausmateriaalin perusteella laaditaan kirjallinen asiantuntijaraportti johtopäätöksineen ja toimenpide-ehdotuksineen. Raportti ja videoaineisto toimitetaan asiakkaalle.

Satelliittipaikannuksella mitattuja GPS-koordinaatteja voidaan hyödyntää myöhemmin mm. kaivonkansien paikantamisessa ja tarkekuvien piirtämisessä.

Ammattitaitoiset ja kokeneet huoltajamme tekevät työnsä asiakaspalveluhenkisesti ja siististi, eikä kohteeseen jää käynnistä yleensä jälkiä. Asukkaat voivat halutessaan olla kohteessa työn aikana.

Tutkittava alue: 

 • Ulkopuolinen viemäriliittymä kunnalliseen verkkoon saakka
 • Pohjaviemäri
 • Huoneistoviemärit otannalla
 • Tutkittaviin huoneistoihin kohdistuvat nousulinjat
Kilpimaan kattava VIEMÄRI+ -raportti sisältää:
 • Kohteen lähtötiedot
 • Kuvauksen suoritetusta tutkimuksesta sekä siinä käytetystä kalustosta ja menetelmistä
 • Tulokset ja yleiset havainnot viemärijärjestelmän kunnosta
 • Johtopäätökset sekä asiantuntijan toimenpidesuositukset tutkitulle kohteelle
 • Huolellisesti merkityt videotallenteet

 Lataa esite >

Ota yhteyttä


Valmistelu

 • Kartoitamme kohteen lähtötiedot, suoritamme aloituskatselmuksen ja tiedotamme kiinteistön käyttäjille aikataulusta ja vaadittavista toimenpiteistä.

Tutkimus

 • Perusteellinen tutkimus sisältää sadevesijärjestelmän puhdistuksen, kuvauksen ja ongelmakohtien paikannuksen.

Raportti

 • SADEVESI+ -raportti on kattava selvitys sadevesijärjestelmän tilasta. Se sisältää mm. tarkepiirroksen selitteineen, videot ja toimenpidesuositukset.

Kilpimaa siistii isännöitsijän työpöytää

Kunta-asunnot Oy:n ja Kilpimaan yhteistyö alkoi kolmisen vuotta sitten, kun KAS:n kerrostalokohteessa oli pohjaviemäri tukossa, ja apua piti saada nopeasti. Pian muutkin viemärihuoltoa koskevat tutkimukset ja työt tilattiin kätevästi yhdestä osoitteesta.

“Kilpimaa on poistanut turhaa kaaosta isännöitsijän kiireiseltä pöydältä. Keskustelu heidän kanssaan on aktiivista, minkä ansiosta yllätyksiltä vältytään ja laskutus on sopimuksen mukaista.”

Kun tutkimus tai huolto tilataan Kilpimaalta, voidaan Kunta-asunnoilla luottaa, että asia hoidetaan jämptisti. Täsmällinen ja nopea raportointi antaa selkeän kuvan suoritetuista töistä, ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä saadaan ehdotukset puolueettomaan tutkimukseen pohjautuen.

"Mikäli työmaalla tulee muutoksia, saa Kilpimaan asiantuntijoilta ratkaisuvaihtoehdot taloyhtiön hallitukselle pohdittaviksi. Myös mahdollisista lisätöistä kommunikoidaan välittömästi ja avoimesti. Voin luottaa aikatauluihin ja laadukkaaseen työhön. Yhteistyö Kilpimaan kanssa antaa minulle isännöitsijänä aikaa keskittyä omaan työhöni."

Sauli Särkioja, isännöitsijä, KAS asunnot.

 
2019-09-03T20:13:50+00:00